top of page

דבר המנהלת

 

ברוכים הבאים לאתר בית הספר המקיף "תיכון קרית חיים"

  

 

מטרת האתר לשתף את מבקריו בעשייה החברתית, ערכית ופדגוגית לה שותפים הצוות החינוכי התלמידים וההורים.
בית הספר שלנו נטוע בלב הקהילה. הוא היחיד בקריה וקולט אליו את כל תלמידי הקריה. הוא מונה כ- 1,700 תלמידים בשלש חטיבות – חט"ב "דגן" ,חט"ב "שקד" וחטיבה עליונה. בביה"ס  195 מורים  וכ- 50 אנשי מנהלה. 
בחזון שלנו  חרטנו על דגלנו את המחויבות לכל באי בית הספר.
הייחודיות של בית ספרינו הוא לא בהיותו בית ספר אלא בית חינוך, מקום בו אנו מבקשים לעצב את דמותם של התלמידים על פי הנחיות משרד החינוך  אך גם על פי המורשת התרבותית אליה אנו שייכים.
בבית ספרינו אנו מבקשים לחזק את הזיקה של התלמידים למשפחתם, לחבריהם ובד בבד לחזק את הקשר לסביבתם, לחברה ולמדינה כולה, כדי לאפשר לנו להיות אזרחים תורמים ומחויבים כי " אין לנו ארץ אחרת".
התרבות הארגונית שלנו כוללת סדירויות , ערכים, נורמות ושפה בית ספרית אחידה ברורה ומשותפת.
אני מאמינה בקידום תחושת השייכות.
אני מאמינה בשיווין הזדמנויות ונתינה לכל אחד על פי צרכיו.
אני מאמינה בתקשורת ראויה כבסיס לקשרים משמעותיים ומקדמים.
אני מאמ
ינה שבמקום בו אתם  חשים  רצויים, אהובים ומשמעותיים אתם תפעלו למען הצלחה.
אני מאמינה בדיאלוג המורכב מהקשבה, אמון וכבוד הדדי.
אני מאמינה בכם- צוות המורים והעובדים דמויות משמעותיות, דוגמא וחיקוי לתלמידינו.
אני מאמינה בכם-ההורים כשותפים בעשייה החינוכית ובאחריות לעתידה של החברה בישראל.
הצלחה אינה רק ציונים. לצד ההישגים חשוב לתת מענה לייחודיות של התלמידים.  לאפשר לכל אחד ואחת למצות את יכולותיו וכישוריו, כך שכשיגיע הרגע והוא יצעד אל עבר עתידו, יהיה בידיו ארגז כלים מגוון ועשיר, אשר יקדם אותו לעשייה, להגשמה, ליזמות, לחדשנות ויכולת להתמודד עם עולם משתנה בקצב מהיר.
אנחנו נמשיך לשלב ידיים למען הצלחת תלמדינו .

מנכ"לית בית הספר

חני גרינברג

הצלחה היא סך כל המאמצים הקטנים שנעשים יום אחר יום ( רוברט קולייר)

bottom of page